Με γνώμονα την αγάπη μας για την φύση, τα Frida’s Berries στοχεύουν:
► στην πλήρη εναρμόνιση με το περιβάλλον και
► στη δημιουργία μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Οι κήποι μας

Οι κήποι μας καλλιεργούνται με παραδοσιακές μεθόδους, αποφεύγοντας τη χρήση μηχανημάτων που ρυπαίνουν το παρθένο οικοσύστημα του Ζαγορίου, ενώ τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται για τα φυτά μας δεν είναι τίποτα παραπάνω από τη γνωστή σε όλους μας κοπριά που παράγεται από τα αιγοπρόβατα του χωριού μας. Με αυτό τον τρόπο διατηρούμε τα εδάφη μας καθαρά από οποιαδήποτε είδους ρυπογόνα ουσία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη λίπανση τους με όλα τα θρεπτικά συστατικά που η φυσική κοπριά διαθέτει.

Διατήρηση υδάτινων πόρων

Συμβάλλουμε στο μέγιστο δυνατό στην διατήρηση των υδάτινων πόρων του τόπου μας, μέσω ενός σύγχρονου συστήματος ποτίσματος από πηγές που προέρχονται από το ίδιο το βουνό που μας φιλοξενεί, οι οποίες βρίσκονται σε υψόμετρο 1600 περίπου μέτρων. Κατά συνέπεια δεν εξαντλούνται οι δυνατότητες που μας προσφέρονται από τη φύση, καθιστώντας την επιχείρησή μας ελάχιστα ενεργοβόρα.

Ανακύκλωση

Τα απορρίμματα που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία, παρότι ελάχιστα, ανακυκλώνονται σε απόλυτο βαθμό

Βελτίωση της εικόνας
του χωριού μας

Τέλος, η επιχείρησή μας κατά τη δημιουργία κάθε νέου κήπου, προβαίνει σε εργασίες καθαρισμού και καλλωπισμού του χωρίου μας, Σκαμνέλι Ζαγορίου, προσθέτοντας ένα λιθαράκι στην βελτίωση της εικόνας του χωριού μας και του τοπίου που το περιβάλλει.