Οι αξίες μας περιγράφουν την ευθύνη που φέρει η επιχείρησή μας απέναντι στους
συνεργάτες μας, στους πελάτες – καταναλωτές καθώς και στο περιβάλλον.
Αποτελούν τον πυρήνα της εταιρικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε και καθορίζουν
όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα από εμάς.

Υψηλή ποιότητα

Κύριο μέλημα μας είναι η άριστη ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε στην παραγωγική διαδικασία, ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας στους πελάτες μας, εφαρμόζοντας αυστηρά συστήματα ελέγχου, ανταποκρινόμενοι στα ανώτατα ελληνικά και διεθνή πρότυπα.

Ηθική και αξιοκρατία

Όντας μία νεοφυής οικογενειακή επιχείρηση στηριζόμαστε στην υγιή επιχειρηματικότητα, διεξάγοντας κάθε νέα μας δραστηριότητα σύμφωνα με κανόνες διαφάνειας και ηθικής, προκειμένου να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη για εμάς και τον τόπο που ανιδιοτελώς μας φιλοξενεί.

Εμπιστοσύνη και ακεραιότητα

Με γνώμονα την ακεραιότητα που μας διακρίνει σε κάθε επαγγελματικό μας βήμα και σεβόμενοι τους πελάτες – συνεργάτες μας, στοχεύουμε στη δημιουργία μακροχρόνιων και αμοιβαία επωφελών σχέσεων. Με αυτό τον τρόπο καλλιεργούμε ισχυρούς δεσμούς αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αποσκοπώντας στην μακροημέρευση της επιχείρησής μας και στην υγιή ανάπτυξη του τόπου μας.

Καινοτομία

Δίνουμε βαρύνουσα σημασία στον τομέα της καινοτομίας, αναπτύσσοντας νέες μεθόδους καλλιέργειας σε στοχευμένα φυτά. Μέσω της διαδικασίας αυτής δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα και συνδυασμούς αυτών, που καλύπτουν απόλυτα τις διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών μας και συμβαδίζουν με τα νέα δεδομένα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Επενδύοντας στον τομέα της συνεχούς έρευνας βελτιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων μας και εκμοντερνίζουμε την παραγωγική μας διαδικασία.

Σεβασμός

Μέσω του σεβασμού προς την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον, τον καταναλωτή και τις ανάγκες του, στοχεύουμε σε μία αειφόρο ανάπτυξη. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον υιοθετούμε σύγχρονες πρακτικές που σέβονται τη φύση που μας περιβάλει, παράγοντας βιολογικά φρούτα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε καταναλωτή και στις προκλήσεις της εποχής μας.

Επισκεφθείτε το Κατάστημά μας